Bespreken van duurzame ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk met British Study Centres

We are ESL mei 8, 2012

Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn onderwerpen die na aan het hart liggen bij ESL. Krister Weidenhielm, het hoofd van onze product ontwikkeling en inkoop afdeling, sprak op de laatste ‘English UK marketing’ conferentie over het groeiend belang van MVO in de educatieve sector.

Een deel van onze inzet is het delen van onze tot nu toe opgedane kennis en anderen aanmoedigen hun MVO beleid vorm te geven. Om dit te bereiken hebben we voor de talenscholen een instrument voor zelfevaluatie MVO ontwikkeld. De resultaten van de scholen staan op onze website.

Een scholengroep die goed gebruikt heeft gemaakt van het instrument om hun eigen strategie te ontwikkelen is British Study Centres (BSC), één van onze belangrijkste partners in het Verenigd Koninkrijk. We spraken met Andrew Roper, de algemeen directeur van BSC, om meer te weten te komen over hoe duurzame ontwikkeling bij BSC en in Groot-Britannië wordt aangepakt.

ESL: Waarom pakt BSC het onderwerp duurzame ontwikkeling aan?

BSC: ‘Groen’ gaan, een vanzelfsprekende keuze, of niet? En als bedrijf besluit om “groen” te gaan” gaat alles natuurlijk van een leien dakje , iedereen vindt dat het goed is om te doen, iedereen doet mee en wil meehelpen?

Onze ervaring is dat dit scenario niet helemaal opgaat en dat zelfs in 2012 het soms moeilijk is om iedereen mee te krijgen. Dat gezegd hebbende, zijn er de afgelopen 12 maanden grote veranderingen geweest bij BSC en zitten we op de goede weg.

ESL: Welke maatregelen heeft British Study Centres genomen omtrent MVO en wat is er in het bijzonder bereikt?

BSC: In april 2011 heeft British Study Centres, ondersteund door ESL, een MVO beleid opgesteld.

Een hoogtepunt was dat alle BSC scholen vorig jaar meededen in de wedstrijd voor ‘meest verbeterde groene school’. De wedstrijd is door onze school in Londen gewonnen, waar belangrijke veranderingen zijn doorgevoerd op de manier van werken zoals bijvoorbeeld:

  • vermindering van het waterverbruik met 3000 liters per dag door het installeren van apparaten voor waterbesparing
  • installatie van verkoopautomaten, water koelers en kopieerapparaten met elektronische tijdschakelaars zodat er ‘s nachts geen energie wordt verbruikt
  • het uitzetten van airconditioning en Pc’s via het hoofdnet aan het eind van iedere dag
  • installatie van duidelijk gelabelde recycling bakken voor papier, karton plastic en blikjes die medewerkers en studenten kunnen gebruiken
  • gebruik van gerecyclede inkt toners en deze vervolgens weer recycleren
  • meer medewerkers aanmoedigen om naar het werk te fietsen via het “fiets naar je werk” systeem waarbij het bedrijf subsidie geeft voor de kosten van de fiets

ESL: Welk effect heeft het op het proces als je een groep van vier scholen hebt?

BSC: Wij hebben als groep het voordeel dat we over verschillende locaties en gebouwen beschikken. Ons doel vorig jaar was om de beste werkwijze te delen. Als bijvoorbeeld één school efficiënter is geworden in energiebesparing of een succesvolle recycling campagne heeft gehad, proberen wij om dit met alle scholen te delen om zo alle scholen op hetzelfde niveau te krijgen. ESL’s instrument voor MVO zelfevaluatie stimuleert ons om ideeën te delen en heeft ons zeker aangespoord om aan duurzame ontwikkeling te denken. We betrekken iedereen binnen de scholengroep in MVO’s beste werkwijze en hebben een open dialoog over duurzame ontwikkeling.

Een belangrijk onderdeel van MVO waar iedereen in het bedrijf het afgelopen jaar een bijdrage aan heeft geleverd zijn de activiteiten ten behoeve van fondsenwerving voor goede doelen. Dit heeft een goede impact gehad op onze lokale en bredere gemeenschap. Het afgelopen jaar zijn we bij negen verschillende liefdadigheidscampagnes betrokken geweest en hebben we meer dan £3000 opgehaald door middel van de volgende initiatieven: Comic Relief, Red Nose Day, Speak English Red en Yellow Card, Families in Africa, East Africa Appeal, Easter Raffle, Bike Ride for Japan, I love Japan Day, Japan Relief Fundraiser.

Als aanvulling levert het bedrijf jaarlijks een aanzienlijke bijdrage aan het vastgestelde goede doel, the Hotcourses Foundation, die helpt bij de educatie van HIV positieve kinderen in ontwikkelingslanden.

ESL: Hoe helpt ESL’s instrument voor zelfevalutatie MVO jullie proces?

BSC: ESL’s ondersteuning is erg belangrijk geweest om ons MVO beleid op orde te krijgen.

Hiervoor werkte elke school individueel aan de doelen voor duurzaamheid, meestal gebeurde dit ad-hoc. De meeste dingen die we nu in ons beleid hebben staan deden we al maar dan onregelmatig. De strategie die we met behulp van ESL’s instrument voor zelfevaluatie MVO hebben ontwikkeld, heeft onze scholen geholpen om zich individueel en als groep te ontwikkelen.

Het instrument is ook een goede motivator om ons doel te bereiken. Het is zeker de moeite waard om onze resultaten op de ESL website terug te zien en het motiveert ons om nog beter te worden. De scholen concurreren met elkaar om goede resultaten te behalen bij de test!

Vond je de bijgevoegde fora in het instrument handig?

Het instrument stimuleert scholen om hun informatie en ideeën te delen, zowel binnen onze groep als internationaal met andere scholen. Wij hebben bijvoorbeeld ideeën uitgewisseld met een scholengroep in Canada. Het bevordert een dialoog tussen onze eigen scholen.

ESL: Wat zijn je plannen voor de toekomst?

BSC: Het is soms moeilijk om MVO als belangrijkste agendapunt te houden, zeker in Groot-Britannië, het is de laatste jaren op de tweede plaats gekomen na ‘groei’. Groei op de lange termijn en duurzaamheid zijn wel nauw met elkaar verbonden en vele MVO-onderdelen zorgen voor kostenbesparing.

De uitdagingen voor de toekomst zijn; onze directie mee te krijgen en de interesse van medewerkers te behouden. We hebben nog geen een objectieve manier voor het monitoren van verbeteringen voor energie, water en het gebruik van hulpbronnen.

ESL: In hoeverre is het Verenigd Koninkrijk gunstig en/of een uitdaging op het gebied van ondersteuning in MVO beleid en actieplannen?

BSC: In het Verenigd Koninkrijk zijn een aantal voorschriften om een bedrijf zoals BSC groener en verantwoordelijker te laten worden. Zonder dit ‘zetje’ moet men kijken naar een goede kosten en baten verhouding om MVO te implementeren. Dit is moeilijk om op elk niveau te bereiken, daardoor is het moeilijk voor een bedrijf om zich op MVO te richten.

Je kunt het Verenigd Koninkrijk niet als een MVO vriendelijk land beschouwen. Terwijl er wel genoeg besef is dat het groener moet, maar in de praktijk gebeurt dit niet altijd. Een voorbeeld hiervan: een Engelsman vindt het fijn om een tuinslang te gebruiken om de planten in de tuin water te geven, maar begrijpt niet dat dit tegenwordig niet meer wenselijk, betaalbaar of duurzaam is. Ook waren recyclingfaciliteiten pas laat in het Vereningd Koninkrijk beschikbaar. Terwijl meeste huishoudens nu recyclen en een bak hebben voor afval en één voor papier/plastic en ander recyclebaar materiaal. Zie je in het bedrijfsleven, zeker bij het midden en kleinbedrijf, effectieve recycling niet standaard is. Bij een bedrijf, een stadcentrum of een toeristische attractie in het Verenigd Koninkrijk zal je meestal één bak vinden voor alles, maar geen recycling bak. In dit opzicht is het Verenigd Koninkrijk een uitdagende omgeving voor MVO bewuste bedrijven. Wij als organisatie in de educatieve sector zijn vastbesloten om dit te veranderen door een positieve invloed te hebben op verschillende betrokkenen – onze medewerkers, studenten, eigenaars, vertegenwoordigers, leveranciers en de lokale en bredere gemeenschap. Het is een uitdaging die we graag aangaan.

ESL: Bedankt Andrew!

Door Alex Hammond

Wat denk jij?