23 soft skills die je verwerft tijdens een studie in het buitenland

Carrière September 15, 2020

Het is geen geheim, dat het vloeiend spreken van een tweede taal (of meerdere talen) helpt om vooruit te komen in je carrière en je CV laat opvallen tussen die van andere kandidaten bij het solliciteren naar een baan of promotie. Maar tegenwoordig is een goed CV helaas niet altijd genoeg. Academische prestaties en werkervaring zijn zeker nog essentieel, maar werkgevers waarderen net zo zeer andere vaardigheden, verkregen door levenservaring.

Het zal je misschien wel verbazen dat je tijdens een studie in het buitenland veel meer vaardigheden verwerft dan “enkel” taalvaardigheden. Je doet vooral “soft skills” op en precies daaraan hechten werkgevers het meeste belang.

Wat zijn hard skills en soft skills?

Hard skills zijn meestal vaardigheden die tijdens een formele opleiding moeten aangeleerd worden, zoals computer-, ingenieurs-, wiskundevaardigheden of eender welke andere vaardigheden die je in staat stellen de kernactiviteiten van je job goed uit te oefenen.

Soft skills zijn vaardigheden die je gemakkelijker door het leven helpen gaan en die ervoor zorgen dat je beter met mensen kan opschieten. Het zijn moeilijk te omschrijven vaardigheden die je eerder door levenservaring ontwikkelt dan door een formele opleiding.

Werkgevers verlangen van hun personeelsleden dat ze het evenwicht bewaren tussen de soft en hard skills.

De belangrijkste soft skills

Door een studie in het buitenland zal je bepaalde hard skills verwerven, in het bijzonder de taalvaardigheden die in de moderne wereld het meest gewaardeerd worden. Maar door te midden van een andere cultuur te studeren, breid je niet alleen je woordenschat uit. Je pikt ook nog heel wat andere dingen op.

Hieronder vind je 23 soft skills die je ontwikkelt door in het buitenland te leven en te studeren. Ze worden ondergebracht in 4 categorieën:

Interpersoonlijke vaardigheden of “people skills”

1.  Luistervaardigheden – Die vaardigheden staan ongetwijfeld centraal tijdens je buitenlands avontuur, zowel in als buiten het klaslokaal. Een vreemde taal aanleren neemt meer tijd in beslag. Daardoor ga je harder nadenken over wat je hoort en hoe je erop reageert. In je moedertaal betrap je jezelf er misschien op dat je in je hoofd al een antwoord formuleert zonder dat je echt naar je gesprekspartner luistert… als je een nieuwe taal aanleert ga je daarover nadenken.

2.  Spreekvaardigheden – Door een andere taal te spreken, verbeter je niet alleen de vaardigheden om je uit te drukken in de taal die je aan het leren bent. Je gaat ook je eigen taal vanuit een ander perspectief bekijken. Hoe voel je je als mensen te snel spreken of jargon gebruiken? Misschien leer je wel om je nauwkeuriger uit te drukken in je eigen taal, wat een belangrijke communicatieve vaardigheid is.

3.  Cultureel begrip – Dankzij een studie in het buitenland maak je kennis met een andere cultuur, op een manier die je tijdens het maken van een gewone reis niet ervaart. De taal effent dat pad. Je school en je dagelijkse ervaringen leren je dat vele formaliteiten of tradities elders een tikkeltje anders zijn.

4.  Multicultureel engagement – Je leert niet alleen de lokale cultuur kennen, je ontmoet ook mensen van over de hele wereld en studeert samen met hen. Met verschillende mensen samenwerken is een belangrijke soft skill in de moderne zakenwereld.

5.  Empathie en de kunst om met anderen op te schieten – Als je meer van de wereld te zien krijgt, kan dat je helpen om te beseffen dat iedereen, ongeacht het land van afkomst, uiteindelijk door dezelfde basisemoties gedreven wordt.

6.  Geduld – Geduld is essentieel om een taal te leren, maar het komt zeker ook van pas om je wegwijs te maken in een ander land met een andere cultuur.

7.  Teamwerk – De studie van een moderne taal impliceert veel groepswerk, zowel in kleine als in grote groepen. In een nieuwe taal aan een taak werken met mensen die jouw moedertaal niet spreken, is een uitdagende en lonende manier om je teamwerkvaardigheden te verbeteren. Iedereen leuk vinden is geen must, maar je moet wel kunnen samenwerken… net zoals in gelijk welke job.

Mentale vaardigheden

8.  Probleemoplossend denken – Als je niet in je vertrouwde omgeving bent en meestal omringd door mensen die je moedertaal niet spreken, dan moet je wel creatief zijn om problemen op te lossen.

9.  Multidisciplinair denken – Dit is een zeer belangrijk thema in de 21ste eeuw en het aanleren van een taal is een concreet voorbeeld van multidisciplinair denken. Een bepaalde sessie leert je meer over een specifiek grammaticaal onderdeel of over een bepaalde woordenschat, maar dat zal gebeuren aan de hand van verschillende topics en activiteiten. Een les over een specifieke grammaticale structuur kan de vorm aannemen van een groepsdebat, een spel, een luisteropdracht of een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld. Zeer verschillende benaderingen van hetzelfde lesonderwerp.

Praktische vaardigheden

Op dit punt vervaagt de lijn tussen de hard en soft skills.

10. Zelfmanagement – Je taalschool helpt je zoveel mogelijk en zorgt voor een “zachte landing” in een nieuw land, maar uiteindelijk is het aan jou om je tijd optimaal te benutten en je leven te organiseren.

11. Zelfdiscipline – Niemand verplicht je om ’s morgens op te staan en naar je taalklas te gaan of om je huiswerk te maken. Maar je zal merken dat de studenten die die dingen wel doen het snelst vooruitgang boeken.

12. Presentatievaardigheden – Zodra je een groep hebt toegesproken in een andere taal, zal ook een presentatie in je moedertaal je niet meer afschrikken.

13. Schrijfvaardigheden – Wanneer heb je eigenlijk voor het laatst nagedacht over hoe je schrijft?

14. Coaching & mentorvaardigheden – Een goede leerkracht werkt inspirerend, zowel voor volwassenen als voor jongeren. Het enige verschil is dat volwassenen kunnen onderkennen wat de leerkracht zo goed maakt en dat kunnen ze, samen met de taalvaardigheden, meedragen.

Persoonlijkheidskenmerken

Je werkelijke ik wordt misschien gevormd in je kindertijd, maar in het buitenland wonen en studeren reikt je zeer veel nieuwe stimuli aan.

15. Zelfvertrouwen – Vreemden aanspreken in een nieuwe taal vergt het nodige zelfvertrouwen. Het zal je verheugen hoe gastvrij de mensen zijn als je hun taal probeert te spreken. Dat vertrouwen neem je mee naar huis.

16. Doorzettingsvermogen – Leren denken in een nieuwe taal en ze spreken is een uitdagend, maar lonend proces. Je doorzettingsvermogen wordt beloond met vaardigheden voor het leven.

17. Verantwoordelijkheid – Als je in een ander land vertoeft, ben je ver weg van je vrienden en familie. Het is aan jou om opnieuw een vertrouwde omgeving te creëren en daarin goed te functioneren.

18. Ambitie – Een gezonde ambitie is aantrekkelijk. Ontdek meer van de wereld en misschien krijg je een duidelijker beeld van wat je wil bereiken in het leven… en op welke manier.

19. Initiatief – Dit is een ongelofelijk belangrijke zachte vaardigheid. De dingen worden je niet gewoonweg in de schoot geworpen. Je moet dus zelf initiatief nemen om ze mogelijk te maken, tenzij je er misschien enorm goed uitziet. Zonder je vertrouwde netwerk rondom je is initiatief nemen essentieel als je in een nieuwe omgeving woont.

20. Integriteit – Kan integriteit aangeleerd worden? Door nieuwe mensen van over de hele wereld te ontmoeten, krijg je de kans om na te denken over wat jij in mensen waardeert.

21. Emotioneel evenwicht – Een van de meest intrigerende dingen over spreken in een vreemde taal is dat je waarschijnlijk meer nadenkt vooraleer je je mond opendoet. Zo heb je minder kans om iets te zeggen waar je achteraf spijt van krijgt. Je emoties onder controle houden, helpt je om in eender welk team te fungeren.

22. Flexibiliteit – Elke cultuur heeft haar eigen geplogenheden en om succesvol te zijn, moet je flexibiliteit aan de dag kunnen leggen. Je moet niet houden van de manier waarop de dingen elders werken, maar je moet je kunnen aanpassen. Kunnen omgaan met moeilijke of onverwachte situaties zal je goed van pas komen in je leven.

23. Maturiteit – Combineer alle hierboven vermelde eigenschappen en dit is het resultaat.

Zoals je merkt helpt een studie in het buitenland je echt om de sociale vaardigheden die je in huis hebt te verrijken; je komt hierdoor in balans en wordt een beter teamlid en werknemer. Het mooiste van het bouwen aan dit essentiële stuk van je CV? Je hebt de tijd van je leven, als je hiermee aan de slag bent!

Groei met ESL

By Alex Hammond

What do you think?