Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen treedt gedurende 2012 in het voetlicht.

We are ESL November 23, 2012

2012 is een jaar geweest waarin ESL’s  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) programma  zich sterk heeft ontwikkeld.

Als bedrijf begonnen we  in 2008 formeel de uitdagingen van duurzame ontwikkeling op te pakken door de introductie van een Charter voor Duurzame Ontwikkeling. Dit leidde tot verbeterde efficiency binnen ons netwerk van kantoren en meer duurzaam gevoerd beleid in het hele bedrijf. Maar het implementeren van een intern charter was slechts de eerste stap en we blijven doorgaan met het zoeken naar nieuwe manieren om duurzame praktijken binnen ons bedrijf te introduceren. Eén belangrijk element hiervan is om onze kennis te delen met anderen. Dit doen we door onze positie te gebruiken ter aanmoediging van anderen om MVO strategieën te ontwikkelen en uit te voeren.

1_Sustainability chart

In 2012, is dit proces van “samen delen” met open armen ontvangen door onze partnerscholen, die net zoals vele bedrijven, zich zeer bewust zijn van het belang van duurzaam ondernemen. ESL’s Hoofd Products & Partnerships Krister Weidenhielm zegt “Waar we ons van bewust zijn en wat we er aan doen vormt het hart van ons MVO beleid; dit is de reden waarom we de moeite gedaan hebben om dit in beweging te zetten. Uiteindelijk gaat het om mensen… het is niet altijd gemakkelijk.. MVO wordt steeds populairder en daarom dient het te worden vereenvoudigd, beter toegankelijk te worden gemaakt zodat uiteindelijk iedereen het zich eigen maakt.”

2_Sustainable Development Matrix

“Onze wereld is aan het veranderen en dit geeft iedereen nieuwe mogelijkheden om de manier van zaken doen te herdefiniëren. Dankzij duurzame energie, veranderen we de manier waarop we energie gebruiken in onze huizen of met onze auto’s. Stedelijke mobiliteit is herdacht en vele steden introduceerden  “gedeelde fietsen” plannen. Afval wordt steeds meer een bron voor reclycing of energie productie. Maatschappelijk Verantwoordelijk Investeren toont een andere manier om verantwoorde groei te ondersteunen. Concepten als lokale identiteit zijn binnen de voedsel- of mode industrie steeds meer een algemeen geaccepteerde vorm van ons consumptiegedrag geworden. Toegangsbeperkingen worden opnieuw gedefinieerd in het licht van op MVO gebaseerde innovatie, die de norm van morgen zal zijn.

MVO zelfevaluatie instrument

Een opvallende ontwikkeling in 2012 is de impact van ons MVO zelfevaluatie instrument voor taalscholen. Dit helpt scholen hun huidige MVO acties te formaliseren en te beoordelen, hun goede werk openbaar te maken en manieren te vinden om zich verder te verbeteren door middel van actieplannen die kunnen leiden tot solide en meetbare ontwikkelingen.

3_Aran

Dit idee ontstond toen we onze eigen MVO strategie aan het ontwikkelen waren en het belang van het creëren van een charter herkenden evenals het meten van mijlpalen binnen ons actieplan. We zagen dat veel mensen in de verschillende kantoren begonnen waren met het ondernemen van positieve lokale actie, en we zagen ook dat dit vaak naar andere kantoren overgebracht zou kunnen worden …. Door het hebben van een formele structuur  moedigden wij ons hele team aan om onze MVO-doelen te begrijpen en de beste werkwijzen met andere kantoren te delen.

Krister zegt, “Ik ben blij dat ik binnen een bedrijf werk dat van nature open staat voor dit soort vragen en eigenlijk was de echte uitdaging om al dat potentieel in concrete acties en duurzame praktijken om te zetten.”

4 csr

Het MVO zelfevaluatie instrument bevat een uitgebreide lijst met vragen die drie belangrijke praktische gebieden van MVO beslaan: Management & Operations, Onderwijs en Gemeenschap. Scholen worden aangemoedigd  om eerlijk hun prestaties binnen elke rubriek te beoordelen en indien zij zichzelf hoge cijfers toekennen binnen een bepaalde categorie, dienen ze bewijs te leveren van wat ze hebben bereikt en hoe (zodat dit dan vervolgens gedeeld kan worden met andere scholen als voorbeeld van goed handelen.)

We publiceren de resultaten van de zelfevaluatie op onze schoolprofielen pagina’s en promoten voorbeelden van goed handelen. Je kunt meer lezen over de stappen die onze partners inCanadaGroot BrittanniëIerlandZuid-AfrikaAustralië en Latijns Amerika hebben gemaakt of bijvoorbeeld hoe wij taalcursussen voor gehandicapten organiseren.

Impact

Eind 2012 gebruiken 67 scholen in totaal dit instrument actief om zo hun MVO programma’s te beoordelen en hun actieplannen te controleren. Dit is een aanzienlijke stijging sinds begin 2012 en het is zeer bemoedigend om te zien dat partners dit initiatief serieus nemen. Maar toch is dit slechts 30% van onze partners. Veel meer scholen hebben zich aangemeld voor een account (60% van onze partnerscholen), maar zijn nog geen actieve gebruikers. We hopen dat ze in 2013 dit instrument zullen gebruiken om hun MVO strategieën ontwikkelen.

De feedback van scholen geeft aan dat het instrument de gebruikers daadwerkelijk heeft geholpen. Babette Furstner van ILSC’s scholen in Australië beschrijft het als een  “geweldig instrument om tot nadenken stemmend bewustzijn op te bouwen, dat ons stimuleert om meer en meer stappen te nemen om groen en duurzaam te zijn,” terwijl Katrin Uphoff van de Latijns-Amerikaanse groep Academia Columbus zegt dat het instrument “nieuwe ideeën heeft gegenereerd die we in de toekomst kunnen implementeren ter verbetering van onze milieu- en sociale bewustzijn en bijdrage.”

Andrew Roper van British Study Centres prijst het effect dat het instrument heeft gehad op de scholen van de hele BSC groep en merkt op hoe het “ons aanmoedigt om ideeën uit te wisselen en het ons zeker aan het praten heeft gekregen over het begrip duurzaamheid.” Het scoresysteem bracht teweeg dat BSC scholen “onderling concurreren om goede resultaten te krijgen op de vragenlijst!” Het instrument wordt ondersteund door een forum dat het de scholen mogelijk maakt  om ideeën en technieken die bewezen hebben lokaal succesvol te zijn uit te wisselen.

5_sustainability

Economische voordelen

Liefdadigheid en verminderde impact op het milieu zijn binnen duurzame ontwikkeling wel de elementen die gevoelsmatig het meest aanspreken, maar toch niet de enige redenen om een MVO beleid in te voeren. Goede zakelijke praktijken leiden namelijk ook tot een grotere efficiëntie en gelukkiger personeel.

Zoals Krister benadrukt voor degenen die hun manier van werken willen herdefiniëren…  “ kosten besparen alsmede de extra communicatiemogelijkheid die MVO een bedrijf kan bieden zijn de relevante argumenten om duurzame praktijken  te bepleiten. Sterker nog, we zijn er van overtuigd dat duurzame ontwikkeling een ideaal thema is om een organisatie op verschillende niveaus een voorsprong op zijn concurrenten te laten krijgen.”

Het zaad planten

In 2013 verwachten wij dat meer partnerscholen zullen profiteren van het MVO zelfevaluatie instrument, dat is ontworpen om instellingen van alle groottes van dienst te zijn. De 67 partnerscholen die in 2012 het instrument gebruikten, hebben grote stappen voorwaarts gemaakt in het formaliseren van hun MVO beleid en wij maken hen extra zichtbaar op onze website. De resultaten van de zelfevaluaties van de scholen zijn online beschikbaar en studenten kunnen deze informatie gebruiken om de school die nu juist voor hen geschikt is te vinden.

6 csr

Uit dat zelfevaluatie instrument, zegt Krister “Krijgen we een globaal beeld hoe onze industrie is georganiseerd  wanneer het gaat om duurzaamheid vraagstukken. Het delen van deze kennis vormt  één van de volgende stappen. Hopelijk zullen steeds meer en meer onderwijsinstellingen hun  eigen MVO beleid en strategie formaliseren zodat ze meer acties uitvoeren als onderdeel van een proces dat leidt tot meer betrokkenheid bij alle belanghebbenden, inclusief docenten en studenten, maar het belangrijkste, gebaseerd op de bijdrage en planning van het management.
MVO kan alleen duurzaam zijn als het afkomstig is van het topmanagement. Wat academische inhoud betreft, komen aan MVO gerelateerde onderwerpen nu al steeds vaker voor in de meeste cursusboeken, maar ik geloof dat MVO een enorm exploratiegebied is voor aanverwante onderwerpen binnen het kern programma, als keuzevak of  als buitenschoolse activiteit. Onderwerpen zoals het milieu, maatschappij, technologie, leiderschap, interculturele gemeenschap, etc. kunnen worden aangepast aan alle studentenprofielen, van junioren tot leidinggevenden.”

“Klanten hebben informatie nodig over wat zij kopen en zijn zich in toenemende mate bewust van vragen die te maken hebben met duurzame ontwikkeling, dus dit zou bedrijven kunnen beïnvloeden om juist de nadruk te leggen op MVO  en zich zo op dezelfde golflengte te bewegen. Als vertegenwoordigend agentschap, streven wij ernaar om de consument zo dicht mogelijk bij de  onderwijsinstelling te brengen en niets is meer relevant dan de MVO identiteit van een school!”

In veel landen zijn duurzaamheidskwestie sinds 2008 en de financiële crisis nogal  van het radarscherm verdwenen, maar MVO  is voor ESL een belangrijk onderdeel van onze ethiek en wij geloven dat partners die denken in termen van duurzaamheid, partners voor de lange termijn zijn.

Zie hier meer informatie over het MVO zelfevaluatie instrument

By Will Gathings

What do you think?